سامانه مالیات بر مشاغل خودرو

 

خدمات مالیات مشاغل خودرو شامل صاحبان خودروهای عمومی با پلاک زرد رنگ از جمله کامیون، اتوبوس، مینی بوس، وانت بار، تاکسی بار، تاکسی های مسافری و هر نوع وسیله نقلیه ای که پلاک زرد رنگ خدمات عمومی ارائه می دهد، می شود.

 

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور که با هدف عدالت محوری و مؤدی مداری در حال اجرایی شدن است تاکنون دستاوردهای بسیاری داشته که ایجاد بانک اطلاعات مودیان و توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور ازجمله آنها است. ارائه خدمات مطلوب مالیاتی به نحوی که مودیان محترم بدون ترک منزل یا محل کسبوکار خود و در کمترین زمان ممکن بتوانند تکالیف قانونی خود را از طریق پورتال اینترنتی و یا بااستفاده از خدمات پیشخوانهای دولت و بدون مراجعه به ادارات امور مالیاتی به انجام برسانند، همواره جزو اهداف نظام مالیاتی بود که هماکنون بخش های عمده ای از آن محقق شده است و مودیان محترم در رابطه با ثبتنام و تشکیل پرونده، ارائه اظهارنامه در منابع مالیاتی مختلف، پرداخت مالیات، ارائه صورت معاملات فصلی، ارائه فهرستهای مالیات حقوق و … از این خدمت برخوردار هستند. آگاهی از خدمات الکترونیکی مالیاتی و همچنین نحوه صحیح استفاده از آنها سبب تسریع و تسهیل امور مالیاتی مودیان میشود. به همین منظور از این پس در مجموعه دانستنیهای مالیاتی، راهنمای استفاده از کلیه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و نکاتی که مودیان باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند، در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار خواهد گرفت. اولین خدمت الکترونیکی که در بخش اول به آن خواهیم پرداخت «سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو» است. مالیات بر درآمد مشاغل خودرو یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا میگردد. بر اساس این فرآیند کلیه خودروهای باری، عمومی و تاکسیها موظفند در پایان هرسال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. این فرایند در سراسر کشور بهگونهای یکپارچه انجام میگیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکسشده و مودیان در هر مرحله میتوانند وابسته از محل، ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند. در فرایند تهیهشده، ثبتنام، تسلیم اظهارنامه و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو انجام میشود. سامانه از زیر سیستمهای ثبتنام و تشکیل پرونده، درخواستها و صدور مفاصاحساب، اظهارنامه مالیاتی و قبوض مالیاتی تشکیل شده است. اهداف اجرایی پروژه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو عبارتند از: توسعه فرهنگ مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد ارتباط سازنده و فعال با سایر نهادها، کم کردن تعداد رجوع مودیان به واحدهای مالیاتی، وحدت رویه در اعمال قوانین مالیاتی. استفاده از این سامانه سبب شده که اطلاعات در کل کشور یکپارچه و متمرکز است و تمامی بخشهای محاسباتی خارج از دسترس متصدیان هستند. همچنین اعلام وصولی قبوض تنها بهصورت سیستمی انجام میشود و با توجه به برونسپاری سامانه نیاز به مراجعه حضوری مؤدی وجود ندارد. از دیگر قابلیتهای سامانه مالیات بر مشاغل خودرو این است که تخلفات کاربران از طریق سامانهای که جهت نظارت عملکرد آنها تهیه شده است، پیگیری میشود.