خدمات پستی دفتر پیشخوان دولت2080

 

1- سرویس پست ویژه
پست ویژه خدمتی است سریع که محل تحویل مرسوله ، توسط مشتری تعیین و مراحل عملیاتی مربوط به آن بصورت خاص و ویژه ومدت زمان ارائه خدمت ( قبول و توزیع مرسوله ) در بازه های زمانی تعهد شده انجام می پذیرد . در این سرویس در حال حاضر محدوده ارائه خدمت از نظر مقصد به 4 گروه شهری ، بین شهری درون استانی ، بین شهری استان همجوار و بین شهری استانهای غیر همجوار تقسیم شده است . تعهدات توزیع مرسولات برای مقاصد شهری حداکثر 3 ساعت و برای مقاصد بین شهری حداکثر تا ساعت 10 یا 12 روز بعد از قبول مرسوله میباشد.

2- سرویس پست پیشتاز
اگر سرعت در تحویل مرسوله پستی (اسناد و مدارک ، نمونه کالا تجاری) به گیرنده برای فرستنده دارای اهمیت باشد وی می تواند از این سرویس که دارای تعهد زمانی بوده و در بازه زمانی 1 روز برای مرسولات شهری و درون استانی و 2 الی 5 روز برای مراکز استان ها و سایر شهرستان ها توزیع می گردد، استفاده نماید.
مشتری محترم می بایستی برای استفاده از این تعهد زمانی مرسوله خود را تا قبل از ساعت 11 صبح به باجه های پستی تحویل نماید.

3- سرویس پست سفارشی
چنانچه فرستنده تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله ( از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات)) به پست، قبض رسید دریافت نموده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء اخذ شود، می تواند از این سرویس استفاده نماید.
حداکثر وزن این مرسولات غیر از کیسه مخصوص مطبوعات (30 کیلو گرم) به میزان 2 کیلو گرم خواهد بود و مشتری محترم می بایستی حتماً جهت ارسال مرسوله به باجه های پستی مراجعه نماید.

4- سرویس دریافت گواهی کدپستی 10 رقمی
همان گونه که می‌دانید، کد پستی ۵ رقمی که پیش از این در آدرس نویسی بر روی مرسولات پستی به کار می‌رفت، نیاز به نوشتن نشانی را به طور کامل مرتفع نمی‌ساخت. از سوی دیگر، هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز برای خود پلاک‌های خاصی داشتند که سبب ساز تداخل و سردرگمی در شناسایی پلاک‌ها می‌شد. لذا طرح استفاده از کد پستی ده رقمی، پس از جمع‌آوری اطلاعات یک دوره ۵ ساله (از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵) و در سال ۱۳۷۶، مورد تصویب دولت و مجلس قرار گرفت. بدین نحو که با افزودن ۵ رقم دیگر به کد پستی قبلی، برای هر مکان اعم از مسکونی، تجاری یا اداری، یک کد منحصر به فرد و یگانه در نظر گرفته شد. این سرویس به صورت آنلاین برای مشتریان محترم قابل ارائه می باشد.

مرسولات غیرقابل قبول (ممنوعات پستی)
1.کلیات
1-1 مرسولاتی که حائز شرایط مندرج در کنوانسیون و آیین‌نامه‌ها نباشند، قابل قبول نیستند. مرسولات ارسالی به قصد فریبکاری یا با نیت پرهیز از پرداخت کامل هزینه‌های مربوطه نیز قابل قبول نیستند.
1-2 استثنائات مربوط به ممنوعات ذکر شده در این ماده، در آیین‌نامه‌ها آمده‌اند.
1-3 کشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند ممنوعات ذکر شده در این ماده را افزایش دهند که بلافاصله پس از درج آنها در راهنمای مربوط، قابل اعمال هستند.
2. ممنوعات در تمام انواع مرسولات
2-1 قراردادن اقلام زیر در همه انواع مرسولات ممنوع است:
2-1-1 مواد مخدر و روان‌‌گردان بنا به تعریف هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر، یا سایر داروهای غیرمجاز که در کشور مقصد ممنوع هستند؛
2-1-2 اقلام غیراخلاقی یا منافی عفت؛
2-1-3 اقلام جعلی و سرقتی؛
2-1-3 سایر اقلامی که واردات یا داد و ستد آنها در کشور مقصد ممنوع است؛
2-1-4 اقلامی که به لحاظ ماهیت یا بسته‌بندی، می‏توانند مأموران یا عامه مردم را در معرض خطر قرار دهند یا موجب آلوده شدن یا خرابی سایر مرسولات، تجهیزات پستی یا دارایی اشخاص ثالث شوند؛
2-1-5 اسناد دارای جنبه مکاتبه شخصی و جاری که بین اشخاصی به جز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی که با آنها زندگی می‌کنند، مبادله شود؛
3. مواد منفجره، قابل اشتعال یا رادیواکتیو و کالای خطرناک
3-1 قراردادن مواد منفجره، قابل اشتعال یا سایر کالای خطرناک و نیز مواد رادیواکتیو در تمام انواع مرسولات ممنوع است.
3-2 قرار دادن وسایل انفجاری و مهمات نظامی اصل‌نما و مشقی شامل نارنجک اصل‌نما و مشقی، گلوله مشقی و امثالهم در تمام گروه‌های مرسولات ممنوع است.
3-3 استثنائاً کالای خطرناک زیر قابل قبول هستند؛
3-3-1 مواد رادیواکتیو ارسالی در پست‌نامه‌ها و امانات پستی مذکور در بند ۱ ماده 16
3-3-2 مواد واگیر ارسالی در پست‌نامه‌ها و امانات پستی مذکور در بند ۲ ماده ۱۶
3-3-3 پیل‌ها و باطری‌های لیتیومی ارسالی در مرسولات پست‌نامه و امانات پستی اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۶
4. حیوانات زنده

4-1 قراردادن حیوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.
4-2 استثنائاً موارد زیر در پست‌نامه‌ها، به جز مرسولات بیمه، قابل قبول هستند:
4-2-1 زنبور، زالو و کرم ابریشم؛
4-2-2 انگل‌ها و اقلام دافع حشرات موذی به منظور کنترل این حشرات که بین موسسات رسمی معتبر مبادله می‏شوند؛
4-2-3 مگس‌های خانواده “دراسوفیلید” به منظور تحقیقات زیستی پزشکی که بین موسسات رسمی معتبر مبادله می‏شوند.
4-3 استثنائاً موارد زیر در امانات قابل قبول هستند:
4-3-1 حیوانات زنده‌ای که حمل آنها توسط پست طبق مقررات پستی کشورهای ذیربط مجاز باشد.
5. قراردادن مکاتبات در امانات
5- 1 قراردادن موارد زیر در امانات پستی ممنوع است:
5-1-1 مکاتبات به استثنای اسناد بایگانی، که میان اشخاصی به جز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی که با آنها زندگی می‌کنند، مبادله شود.
6. سکه، اسکناس و سایر اقلام با ارزش
6-1 قراردادن سکه، اسکناس، هر نوع حواله بانکی یا اوراق بهادار بی‏نام، چک مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره(ساخته شده یا ساخته نشده) سنگ‌های قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش در موارد زیر ممنوع است:
6-1-1 در مرسولات پست‌نامه غیر بیمه.( تبصره” در صورتی که قوانین ملی کشورهای مبداء و مقصد اجازه دهد، اشیاء مذکور را می‌توان در یک پاکت سربسته به عنوان مرسولات ثبتی ارسال کرد.)
6-1-2 در امانات غیر بیمه، به جز مواردی که در قوانین ملی کشورهای مبداء و مقصد مجاز شناخته شده است؛
6-1-3 در امانات غیر بیمه مبادله شده بین دو کشوری که امانات بیمه را می پذیرند؛
· تبصره” هر کشور عضو یا مجری منتخب می‌تواند گذاردن شمش طلا در امانات بیمه یا غیربیمه، از مبداء یا به مقصد قلمرو خود یا به صورت ترانزیت مکشوفه از قلمرو خود را ممنوع سازد و همچنین می‌تواند سقف ارزشی برای این مرسولات تعیین کند.
7. اوراق چاپی (مطبوعات) و مرسولات برای نابینایان
7-1 اوراق چاپی (مطبوعات) و مرسولات برای نابینایان نباید:
7-1-1 حاوی هیچ یادداشت یا هر نوع مکاتبه‌ای باشد
7-1-2 حاوی هیچ تمبر پستی یا هرگونه پیش پرداخت، باطل شده یا باطل نشده، یا هیچ ورقه بهادار معرف ارزش پولی باشند، به استثنای مواردی که مرسوله حاوی کارت، پاکت یا لفافی دارای نشانی خوانای فرستنده یا نماینده وی در کشور مبداء یا مقصد مرسوله اصلی باشد که هزینه برگشت آن از پیش پرداخت شده است.
8-1 نحوه رفتار با مرسولاتی که اشتباهاً قبول شده‌اند در آیین‌نامه‌ها مشخص شده است. اما مرسولات حاوی اقلام مذکور در بندهای 1-1-2، 2-1-2، 1-3 و 2-3 در هیچ شرایطی نه به مقصد رهسپار، نه به گیرندگان تحویل و نه به مبدأ برگشت داده می‌شوند. اگر اقلام مذکور در بندهای 1-1-2، 1-3 و 2-3 در حالت ترانزیت کشف شوند، با چنین مرسولاتی طبق قوانین ملی کشور ترانزیت‌کننده رفتار خواهد شد.